27 juni 2024 | 2 min.

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties verleent nieuw mandaat aan a.s.r. real assets investment partners

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) heeft a.s.r. real assets investment partners aangesteld als oversight manager vastgoed. a.s.r. real assets investment partners zal in die hoedanigheid namens SPW de bestaande vastgoedportefeuille ombouwen naar een voornamelijk Europese niet-beursgenoteerde portefeuille, en uiteindelijk op actieve wijze managen. De nieuwe portefeuille van SPW zal een omvang hebben van minimaal € 1 miljard met een stevig accent op Nederlandse woningen, waarbij tevens ruimte is voor wereldwijde beursgenoteerde vastgoedaandelen. SPW is in het selectietraject naar de oversight manager vastgoed geadviseerd door GRREY Company.

Henk Jagersma, bestuursvoorzitter van SPW: “Vastgoed is voor de lange termijn een belangrijk onderdeel binnen onze beleggingsportefeuille en we zien momenteel een duidelijk marktmomentum om exposure op te bouwen. We beogen onder andere in Nederlandse woningen te investeren. a.s.r. real assets investment partners deelt onze visie en heeft de kennis, ervaring en uitgebreid netwerk om een toekomstbestendige vastgoedportefeuille samen te stellen en te managen.”

Luc Joosten, managing director van a.s.r. real assets investment partners: “Wij zijn trots om SPW te verwelkomen als nieuwe klant. Het verleende mandaat past uitstekend bij onze propositie, waarbij wij namens institutionele investeerders kapitaal beleggen en beheren in real assets waaronder vastgoed. Hierbij stellen wij een op maat gesneden investeringsstrategie op, selecteren de juiste beleggingen en monitoren deze op actieve wijze, waarbij ESG en duurzaamheid volledig ingebed zijn in onze organisatie en werkwijze.”

a.s.r. real assets investment partners
Al meer dan 20 jaar treedt a.s.r. real assets investment partners op namens pensioenfondsen, verzekeraars, goede doelen instellingen en family offices bij strategiebepaling, selectie, beheer en monitoring van wereldwijde investeringen in real assets zoals vastgoed en infrastructuur. a.s.r. real assets investment partners is onderdeel van a.s.r, een van de grootste beursgenoteerde en duurzaamste verzekeraars in Nederland. Meer informatie over a.s.r. real assets investment partners vindt u op www.asrinvestmentpartners.nl.

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties
Woningcorporaties hebben een eigen bedrijfstakpensioenfonds, genaamd Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW), waar de pensioenregeling van deze corporaties is ondergebracht. SPW behoort tot de top 20 grootste pensioenfondsen van Nederland en beheert het vermogen voor ruim 75.000 deelnemers. Een van de belangrijkste doelstellingen van het fonds is dat het vermogen op een transparante en maatschappelijk verantwoorde wijze wordt belegd.