Monitoring, rapportage en engagement

Houvast in een wereld die nooit stilstaat

We analyseren en rapporteren rendementen, risico’s en ESG-criteria. Omdat we begrijpen dat ook onze klanten verplichtingen moeten nakomen en investeringen verantwoorden. We zijn actief betrokken bij de fondsen in onze portefeuilles. Met proactief engagement stimuleren we duurzaam gedrag en creëren we aandeelhouderswaarde.

Investeringen in de gaten houden

We beseffen dat onze klanten beleggen met geld van anderen, verplichtingen moeten nakomen en investeringen verantwoorden. Daarom houden we de rendementen en risico’s van investeringen nauwlettend in de gaten. Met alle datagestuurde systemen en tools die we daarvoor in huis hebben.

Actuele resultaten rapporteren

Met heldere rapportages geven we actueel inzicht in ontwikkelingen in beleggingsportefeuilles. Feiten en cijfers om rekening mee te houden bij beleggingsbeslissingen. Informatie die helpt beleggingsdoelen op de voet te volgen.

Met engagement meer bereiken

Hoe kunnen we ervan uitgaan dat investeringen in real assets echt bijdragen aan een duurzame toekomst? Proactief engagement maakt het verschil. We zijn continu in gesprek met de managers van onze beleggingen. We zijn aanwezig op aandeelhoudersvergaderingen om invloed uit te oefenen. Zo stimuleren we duurzaam gedrag en creëren we waarde voor onze klanten.