Beleggingsstrategie

Inzicht in wereldwijde investeringen in real assets

We geven inzicht in wereldwijde indirecte investeringen in real assets zoals infrastructuur en vastgoed. Passend bij risico-rendementsprofielen, (ESG-)richtlijnen en toekomstperspectief. Waardevolle inzichten. Daar helpt 300 jaar ervaring van a.s.r., één van de grootste beursgenoteerde en de duurzaamste verzekeraars van Nederland, zeker bij.

Over beleggen in real assets

We stellen strategische beleggingsplannen op voor nationale en internationale investeringen in real assets. Bijvoorbeeld beleggingen in beursgenoteerd of niet-beursgenoteerd vastgoed en infrastructuur. Voor bestaande portefeuilles, of een nog te bouwen beleggingsportefeuille.

Environmental, Social and Governance (ESG)

Een succesvolle duurzame toekomst gaat verder dan aandacht geven aan financiën, klimaatverandering of diversiteit. Het gaat erom deze onderdelen in een beleggingsstrategie te verankeren en te relateren aan dagelijks handelen. Duidelijke impact en/of ESG-criteria zijn in onze werkwijze daarom altijd leidend. Uiteraard helpen we onze klanten graag met het opstellen van passend ESG-beleid en vertalen we dit naar real assets in portefeuilles.

Samen gefundeerde keuzes maken

Voor een beleggingsportefeuille met een lange horizon is inzicht in langetermijntrends cruciaal. We verdiepen ons altijd in macro-economische ontwikkelingen en de impact hiervan op investeringen in real assets. Die voorspellende informatie geeft richting aan investeringen die we doen. Dat helpt om een toekomstbestendige portefeuille te bouwen en gefundeerde keuzes te maken.